Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: [email protected]

Huyện Thường Tín: Nhiều di tích cần được tu bổ khẩn cấp
20/01/2022 13:04
(HanoiTV) – Huyện Thường Tín có trên 462 di tích và công trình tôn giáo tín ngưỡng, trong đó, có 123 di tích đã được xếp hạng. Tuy nhiên, trải qua thời gian, nhiều di tích đã và đang xuống cấp, gây ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động của cộng đồng, làng xã, tôn giáo, tín ngưỡng.