Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hy vọng mới cho học viên cai nghiện thành công
03/07/2022 07:10
(HanoiTV) – Để giúp người cai nghiện tránh tái nghiện, nhiều năm qua TP. Hà Nội đã luôn chú trọng và đẩy mạnh việc tư vấn, hướng nghiệp, học nghề và giới thiệu việc làm cho học viên cai nghiện ma túy.