Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Kém hiệu quả tại các công trình nước sạch miền núi
03/12/2021 12:33
(HanoiTV) - Với mục tiêu đến năm 2020, toàn bộ 100% người dân được dùng nước sạch, nhiều công trình nước sạch nông thôn đã được thành phố quan tâm đầu tư bằng nhiều nguồn vốn khác nhau. Tuy nhiên, mẫu số chung của các công trình nước sạch nông thôn, đặc biệt là tại miền núi lại kém hiệu quả. Vậy nguyên nhân là do đâu?