Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Kênh FM90: Trực tiếp - Tức thời - Tương tác với thính giả
05/06/2022 15:22
(HanoiTV) - Có thời lượng phát sóng 18 giờ một ngày, FM90 - Tin tức và Giao thông Hà Nội sẽ tạo một bước phát triển mới về đa dạng loại hình phát thanh hiện đại của Đài PT-TH Hà Nội.

HanoiTV

Từ khóa: