Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Kết thúc học kỳ I còn nhiều khó khăn
15/01/2022 13:53
(HanoiTV) - Dịch COVID-19 đã bước sang năm thứ 3, nhưng đây là học kỳ đầu tiên mà học sinh không được đến trường một ngày nào. Khó khăn, thách thức rất lớn, nhưng cả học sin, phụ huynh và giáo viên đều rất nỗ lực hoàn thành học kỳ này.