Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Khai mạc Hội nghị lần thứ tám BCH Đảng bộ TP.Hà Nội khóa XVII
28/06/2022 09:50
(HanoiTV) - Sáng 28/6, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII tổ chức Hội nghị lần thứ 8 để họp bàn, cho ý kiến về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 và nhiều nội dung quan trọng khác.
Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình hội nghị.

Theo chương trình, Hội nghị dự kiến diễn ra trong 2 ngày, sẽ thảo luận, cho ý kiến vào 7 nội dung quan trọng của Thành phố, đó là:

Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 ngân sách cấp Thành phố;

Báo cáo về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công và kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 của Thành phố;

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của Thành phố;

Phân cấp quản lý nhà nước giữa các cấp chính quyền địa phương của thành phố Hà Nội;

Báo cáo về tình hình triển khai và tiến độ công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố;

Dự thảo Chương trình hành động của Đảng bộ Thành phố thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030.

Ngoài ra, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố cũng gửi báo cáo, xin ý kiến trực tiếp bằng văn bản, đó là: Báo cáo kết quả 01 năm triển khai thực hiện 10 Chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII; Báo cáo công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Thành ủy.

PV/HANOITV

Từ khóa: BCH Đảng bộ thành phốNghị quyết số 15-NQ/TW