Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Khai mạc Hội nghị Văn hóa toàn quốc
24/11/2021 14:36
(HanoiTV) - Sáng 24/11, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo hình thức trực tuyến.

HanoiTV

Từ khóa: Hội nghị Văn hóa toàn quốc