Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Khi dân đồng thuận
18/05/2022 19:35
(HanoiTV) - Thực hiện lời Bác dạy, nhiều địa phương đã chú trọng dựa vào dân từ việc nhỏ, để bất cứ việc gì gắn bó với đời sống dân sinh mỗi ngày tốt lên, mang lại lợi ích cho cộng đồng.