Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Khó khăn thành lập chi bộ ở khu chung cư
27/05/2022 19:29
(HanoiTV) - Cùng với tốc độ đô thị hóa, các khu đô thị, chung cư xuất hiện mới càng nhiều. Tuy nhiên, không ít trong số đó vẫn chưa thành lập được Chi bộ - tổ chức Đảng làm công tác dẫn dắt, định hướng và thực hiện các nhiệm vụ chính trị.