Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm thủy sản an toàn
25/02/2021 10:00
(HanoiTV) - Phát triển thủy sản theo hướng bền vững là hướng đi mà ngành nông nghiệp thủ đô đang tập trung triển khai. Trong đó, nuôi trồng thủy sản an toàn và đầu ra sản phẩm được coi là hai yếu tố quan trọng hàng đầu. Tuy nhiên, việc nuôi trồng thủy sản an toàn lại đang gặp khó khăn chính từ đầu ra sản phẩm.