Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Khuyến học, khuyến tài vì nguồn chất lượng cao
30/11/2021 10:20
(HanoiTV) - Từ nền tảng gia đình học tập, thì phong trào khuyến học đã phát triển mạnh sang cộng đồng học tập hay xã hội học tập. Song để phù hợp với tình hình mới, nhất là đứng trước những yêu cầu đòi hỏi phải xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho công cuộc phát triển đất nước, nên khuyến học, khuyến tài đã dần hình thành trong các trường đại học hay cao đẳng.