Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Kiểm soát nguồn vốn bất động sản
10/06/2022 01:15
(HanoiTV) - Chính phủ chủ trương hướng tín dụng vào sản xuất kinh doanh đồng thời kiểm soát chặt tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro...