Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Kiểm tra công tác tuyên truyền, trang trí, cổ động trực quan phục vụ bầu cử
16/05/2021 08:07
(HanoiTV) – Đoàn kiểm tra số 3 của Tiểu ban thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử (Ủy ban bầu cử TP. Hà Nội), do Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn, đã đi kiểm tra công tác tuyên truyền, trang trí, cổ động trực quan phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021 – 2026), tại các quận, huyện.