Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: [email protected]

Kinh nghiệm quốc tế trong phục hồi du lịch
20/07/2022 14:58
Ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 5 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2022. Tuy nhiên theo thống kê trong 6 tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đến Việt Nam chỉ đạt hơn 600 nghìn lượt. Để đạt được mục tiêu 5 triệu lượt khách quốc tế đòi hỏi các cơ quan chức năng cần có chính sách cởi mở, có thêm phương án hỗ trợ doanh nghiệp du lịch và kinh nghiệm du lịch từ Hàn Quốc, các nước châu Âu sẽ là những bài học cho du lịch Việt Nam.