Duy trì chính sách tài khóa hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Năm 2022, ngành Tài chính đã chủ động điều hành chính sách tài khóa linh hoạt đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào tăng trưởng chung của nền kinh tế. Trước những khó khăn, thách thức được dự báo trong năm 2023, các chuyên gia kinh tế cho rằng, chính sách tài khóa linh hoạt cần tiếp tục duy trì hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân là “điểm tựa” cho nền kinh tế.