Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

KT-XH những tháng đầu năm có nhiều chuyển biến tích cực
23/05/2022 21:23
(HanoiTV) - Trong chương trình làm việc sáng 23/5, Quốc hội đã nghe Phó Thủ tướng Lê Văn Thành trình bày Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2022.