Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: [email protected]

Kỷ luật Giám đốc CDC tỉnh Quảng Bình
18/08/2022 18:19
(HanoiTV) - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) tỉnh ủy Quảng Bình đã tổ chức kỳ họp thứ 17 xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình (CDC) và ông Đỗ Quốc Tiệp, Đảng ủy viên Đảng ủy Sở Y tế, Bí thư Đảng ủy bộ phận, Giám đốc CDC.

Theo UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình, Đảng ủy CDC, ông Đỗ Quốc Tiệp và tập thể đảng viên, cán bộ, viên chức CDC Quảng Bình đã có nhiều nỗ lực, đóng góp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh, đã chủ động nắm bắt diễn biến dịch bệnh, có nhiều sáng kiến, giải pháp linh hoạt, phù hợp với tình hình, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, góp phần kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh, phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội.

Quá trình phòng, chống dịch Covid 19, cán bộ, đảng viên CDC Quảng Bình đã thực hiện nhiệm vụ khách quan, chưa phát hiện động cơ vụ lợi. Tuy nhiên, Đảng ủy CDC Quảng Bình chưa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để CDC, ông Đỗ Quốc Tiệp, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CDC Quảng Bình và một số cán bộ, đảng viên có khuyết điểm, vi phạm trong thực hiện đấu thầu, mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, hóa chất, sinh phẩm phòng, chống dịch Covid-19.

Trách nhiệm chính đối với những khuyết điểm, vi phạm nêu trên thuộc về ông Đỗ Quốc Tiệp, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CDC Quảng Bình; trách nhiệm tham mưu thuộc về các khoa, phòng chức năng và các cá nhân có liên quan.

Trách nhiệm trong công tác thẩm định giá, quyết toán kinh phí thuộc về Sở Tài chính Quảng Bình; trách nhiệm thẩm định dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc về Sở Y tế Quảng Bình và các cá nhân có liên quan.

Trụ sở CDC Quảng Bình

Xét nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình đã yêu cầu Đảng ủy CDC Quảng Bình kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm; kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.

UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Đỗ Quốc Tiệp, Đảng ủy viên Đảng ủy Sở Y tế, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CDC Quảng Bình. UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình cũng yêu cầu Đảng ủy Sở Y tế kiểm điểm trách nhiệm đối với các cá nhân có liên quan theo quy định. UBKT Tỉnh ủy đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm về hành chính đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định.

PV/HANOITV

Từ khóa: CDC quảng bìnhtỉnh Quảng BìnhUBKT Tỉnh ủy Quảng BihfUBKT tỉnh ủy Quảng Bình