Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Ngày sách Việt Nam hội nhập của văn hóa đọc với văn hóa thế giới
20/04/2021 08:40
(HanoiTV) - Ngày sách Việt Nam 21/4 ra đời nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc phát triển kiến thức, giáo dục, kỹ năng tư duy và rèn luyện nhân cách của con người. Đây chính là ngày hội của những người yêu sách.