Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: [email protected]

Lệnh báo động cấp II về lũ trên các sông
13/08/2022 18:03
(HanoiTV) - Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội đã phát hành các lệnh báo động II trên các sông Tích tại Vĩnh Phúc, Kim Quan, sông Bùi tại Yên Duyệt; yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các quận, huyện, thị xã thi hành nghiêm chỉnh các quy định khi có lệnh báo động lũ .