Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Liên hoan Cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách tạm hoãn vì dịch COVID19
11/05/2021 11:52
(HanoiTV) - Ngày 10/5, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành văn bản số 1475/BVHTTDL-TV về việc tạm hoãn tổ chức Liên hoan Cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách năm 2021 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thực hiện Công điện số 541/CT-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch COVID-19; Công điện số 1407/CĐ-BVHTTDL ngày 29/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; để đảm bảo an toàn trong tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus COVID-19 hiện nay đang có những diễn biến phức tạp, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tạm thời hoãn tổ chức Liên hoan Cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách - Chào mừng Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/2011 - 05/6/2021) tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong thời gian tạm hoãn tổ chức Liên hoan, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục chuẩn bị các nội dung, kịch bản, chương trình theo đúng quy định tại Công văn số 1237/BVHTTDL-TV ngày 16/4/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Căn cứ tình hình thực tế về dịch bệnh COVID-19 và chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ có quyết định điều chỉnh, thay đổi việc tổ chức Liên hoan cho phù hợp, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định.

Theo kế hoạch trước đó, Liên hoan Cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách dự kiến diễn ra từ ngày 01 đến ngày 03/6/2021. Đây là một trong những hoạt động của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch chào mừng Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021).

Liên hoan nhằm tuyên truyền, phổ biến đến mọi tầng lớp nhân dân những tài liệu, sách báo về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới; về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tìm ra con đường cứu nước của Người; về vai trò lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ trong hai cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước.

Thông qua đó khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, bồi đắp niềm tin đối với Đảng, Bác Hồ, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng, phát triển đất nước./.

Từ khóa: Hoãn liên hoan giới thiệu sáchLiên hoan Cán bộ thư viện