Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Ban BT Báo Điện Tử

Địa chỉ: 3-5 Huỳnh Thúc Kháng - Đống Đa - Hà Nội

Điện thoại : 024.3773.4296

Email : hanoitv.online@gmail.com

Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ

Điện thoại : 024.3835.9131 - 024.3835.9132

Fax : 024.3835.9130

Quy định Qung cáo và Dch v năm 2019

Quy đinh quảng cáo và dịch vụ, Bảng giá Quảng cáo trên Phát thanh, Truyền hình Kênh 1, Kênh 2, Truyền hình cáp, Báo điện tử năm 2019

 

1. Quy định quảng cáo và dịch vụ trên các phương tiện truyền thông của Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội năm 2020

Tải về File đính kèm

2. Bng giá phát sóng gii thiu doanh nghip, sn phm, dch v trong chương trình "THÔNG TIN TU DÙNG" năm 2020

Tải về File đính kèm

3. Bng giá Truyn hình trc tiếp năm 2020

Tải về File đính kèm

4. Bảng giá quảng cáo trên kênh 2 Truyền hình Hà Nội năm 2020

Tải về File đính kèm

Điện thoại liên hệ: 024.37737178 Fax: 024.38359130