Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: [email protected]

Lựa chọn nghề nghiệp - kiến tạo tương lai
28/07/2022 13:50
Học đại học không còn là lựa cọn duy nhất của sinh viên. Sau khi tốt nghiệp THPT thay vì suy nghĩ học trường đại học nào thì nhiều bạn trẻ lại quyết định học nghề để không bị thất nghiệp