Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Lửa khói, rác thải làng nghề, người dân Hữu Bằng - Phùng Xá kêu trời
25/10/2021 13:50
(HanoiTV) - Xã Hữu Bằng là đơn vị đi tiên phong của huyện Thạch Thất trong phát triển làng nghề và kinh doanh, buôn bán. Sau những năm phát triển nóng, cộng với việc buông lỏng quản lý của chính quyền cơ sở, đất nông nghiệp đã gần như không còn giá trị canh tác, thay vào đó là những nhà xưởng mọc lên trái phép, ngày càng nhiều những hệ lụy tiêu cực về môi trường mà nhiều năm sau nữa có lẽ cũng không thể khắc phục được.