Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Lùm xùm chuyện mua đất đấu giá nhưng không có lối ra vào
24/11/2021 21:46
(HanoiTV) – Dù đã được bàn giao tài sản trúng đấu giá là nhà và đất, đồng thời hoàn thiện thủ tục để sở hữu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong tay; thế nhưng, tới thời điểm này (sau gần 2 năm) khi nhận bàn giao, chủ sở hữu vẫn không thể tiếp cận, sử dụng hợp pháp tài sản chính đáng của mình.