Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Lượng máu dự trữ tại Viện Huyết học chỉ còn đủ dùng trong vài ngày
27/11/2021 19:20
(HanoiTV) – Do dịch COVID-19, chỉ trong tháng 11, hơn 80 lịch hiến máu của Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương đã bị hoãn, hủy không thể tổ chức, khiến 25.000 đơn vị máu không thể tiếp nhận theo kế hoạch. Mặc dù Viện đã rất cố gắng và được sự ủng hộ của các đơn vị, cá nhân những mỗi ngày chỉ có thể tiếp nhận được 300-400 đơn vị máu. Lượng máu dự trữ của Viện chỉ còn hơn 4.000 đơn vị. Nếu không kịp thời được "bù đắp" thì lượng máu này chỉ đủ cung cấp trong vài ngày tới.