Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Mô hình HTX kiểu mới kết hợp du lịch trải nghiệm
30/06/2022 07:38
HTX Dâu tây và Nho Vĩnh Ngọc huyện Đông Anh đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, nâng cao thu nhập, góp phần tạo việc làm cho người nông dân mà đây còn là điểm đến trải nghiệm thú vị cho nhiều gia đình.