Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Mô hình rau an toàn
11/06/2022 15:38
(HanoiTV) - Kinh nghiệm liên kết các hộ gia đình để xây dựng mô hình 10.000 mét vuông trồng rau an toàn của Hợp tác xã Chử Tâm tại Gia Lâm.