Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Mô hình sản xuất sau thu hoạch
05/06/2022 07:19
(HanoiTV) - Tới thăm vùng trồng dược liệu hữu cơ quy mô lớn tại Chương Mỹ. Làm thế nào đảm bảo năng suất và phòng trừ sâu bệnh với nông nghiệp hữu cơ?