Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: [email protected]

Mô hình thôn thông minh ở Hà Nội
24/11/2022 19:39
UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2025. Theo đó, xã nông thôn mới phải hoàn thành 2 tiêu chí bắt buộc là thu nhập và mô hình nông thôn thông minh. Mô hình này đã được triển khai thí điểm tại một số xã và mang lại hiệu quả bước đầu, góp phần hiện thực hóa Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021 2025.