Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

MTTQ thành phố kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại huyện Mê Linh
01/05/2021 12:04
(HanoiTV) – Bám sát tiến độ kế hoạch công tác bầu cử, 160 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn huyện Mê Linh đã hoàn thành niêm yết danh sách cử tri theo đúng quy định và tích cực triển khai trang trí, cổ động, chuẩn bị cơ sở vật chất cho ngày bầu cử 23/5.