Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Mỹ Đức tập trung tuyên truyền cho bầu cử QH và HĐND các cấp
17/04/2021 21:15
(HanoiTV) - Tính đến thời điểm này, UB MTTQ huyện, xã, thị trấn của huyện Mỹ Đức đã hoàn thành Hội nghị hiệp thương lần 3. Toàn huyện đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp.