Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp
16/06/2021 09:34
(HanoiTV) - Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Một trong những yêu cầu nhiệm vụ được nghị quyết xác định là phải xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, đủ phẩm chất và năng lực để đáp ứng những yêu cầu nhiệm vụ mới mà thực tiễn đang đặt ra.