Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên
18/05/2022 12:46
(HanoiTV) - Trong suốt quá trình lãnh đạo Cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm tới công tác xây dựng cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên, coi đây là nội dung cốt lõi trong công tác xây dựng Đảng.