Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng
19/05/2022 07:20
(HanoiTV) - Theo báo cáo của Bộ Công thương, công tác bồi thường cho người tiêu dùng thời gian qua đã có nhiều chuyển biến. Nhưng có một vấn đề tồn tại, đó là chất lượng bồi thường, thương lượng và hiệu lực hiệu quả chưa cao.