Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Nâng cao giá trị gia tăng ngành công nghiệp điện tử
08/06/2022 14:47
(HanoiTV) - 95% giá trị xuất khẩu điện tử của Việt Nam là thuộc khối doanh nghiệp FDI. Công nghiệp điện tử trong nước cần có cuộc đột phá mới.