Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Nâng cao hiệu quả của Luật Phòng chống, ma túy 2021
28/06/2022 10:59
Với nhiều điểm mới, Luật Phòng chống Ma túy 2021 khá sát với thực tiễn, góp phần hạn chế, ngăn chặn các tội phạm ma túy.Vấn đề làm sao để nâng cao hiệu quả của Luật trong quá trình thực thi?