Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: [email protected]

Nâng cao kỹ năng sáng tạo cho trẻ mầm non
24/08/2022 14:46
Đổi mới phương pháp dạy và học luôn là một đề tài hấp dẫn và nhiều trăn trở đối với các cấp bậc học nói chung và mầm non nói riêng. Phương pháp giáo dục mới đã được ứng dụng và đạt hiệu quả đáng ghi nhận. Với bậc học mầm non, phương pháp giáo dục cũng như xây dựng kỹ năng giúp trẻ tự chủ trong sáng tạo, phát triển ngôn ngữ diễn đạt trong cuộc sống là điều quan trọng. Vì đây là những kỹ năng để trẻ có được kỹ năng nền tảng để bước vào các cấp học tiếp theo.