Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế
10/06/2022 01:08
(HanoiTV) - Trọng tâm cải cách cho giai đoạn 2022 - 2025 là giảm số lượng thủ tục thời gian, chi phí và rủi ro cho doanh nghiệp...