Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Nâng cao niềm tin số cho người dân
28/10/2021 13:14
(HanoiTV) - An toàn, an ninh mạng là một trong những trụ cột chính của quá trình Chuyển đổi số quốc gia, do đó, nhiệm vụ quan trọng của những người làm an toàn, an ninh mạng hiện nay là tạo lập, củng cố niềm tin số cho xã hội khi tham gia môi trường mạng. Đây là nội dung quan trọng được đề cập tại chương trình hội thảo và triển lãm quốc tế an toàn không gian mạng 2021, một trong những sự kiện thường niên lớn nhất về an toàn không gian mạng tại Việt Nam, do Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức.