Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Nâng cao vai trò của cơ quan bảo vệ quyền người tiêu dùng
15/03/2022 10:07
(HanoiTV) - Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng và mở cửa thị trường, người tiêu dùng ngày càng có thêm nhiều cơ hội lựa chọn hàng hóa và dịch vụ, nhưng đồng thời cũng phải đối mặt với nhiều rủi ro và mặt trái của cơ chế thị trường. Bảo vệ người tiêu dùng được Đảng & Nhà nước coi là một trong những vấn đề quan trọng và nóng bỏng trên con đường hội nhập kinh tế quốc tế và phát triển bền vững của đất nước.