Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: [email protected]

Nặng nghĩa tri ân
11/07/2022 11:28
Với những buổi khám, tư vấn sức khỏe cho các thương bệnh binh và gia đình người có công là việc làm vô cùng ý nghĩa, lan tỏa và chân trọng những giá trị cao đẹp mà các thương bệnh binh đã chiến đấu vì độc lập của dân tộc.