Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Nắng nóng ảnh hưởng đến sản xuất của bà con nông dân
04/07/2022 08:05
Những ngày qua, thời tiết nắng nóng với nền nhiệt độ cao phổ biến từ 35 – 38 độ, đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp của nông dân các địa phương. Nắng nóng kéo dài cũng đã ảnh hưởng tới sự phát triển làm giảm năng suất, chất lượng nhiều loại cây trồng, vật nuôi nhất là các loại chịu nhiệt kém.