Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: [email protected]

Nâng tầm sản phẩm OCOP
14/09/2022 15:35
Tính đến hết năm 2021, Hà Nội đã công nhận 1649 sản phẩm OCOP từ 3-5 sao trở thành đơn vị dẫn đầu cả nước về sản phẩm OCOP. Việc sở hữu sản phẩm OCOP được coi là sản phẩm để kinh tế tập thể phát triển nhưng đặt ra cho Hà Nội nhiều thách thức quản lý phát triển bền vững và nâng tầm sản phẩm.