Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Ngân hàng Chính sách xã hội - điểm tựa lúc khó khăn
06/08/2022 12:49
(HanoiTV) - Trong suốt 20 năm qua, với mạng lưới rộng khắp cả nước, Ngân hàng Chính sách xã hội có chức năng được giao đó là thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.