Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Ngành Công thương Hà Nội xây dựng hiệu quả các điểm giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP
04/12/2021 19:37
(HanoiTV) – Những năm gần đây những sản phẩm thuộc chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP của Hà Nội đã khẳng định được vị thế và chỗ đứng trên thị trường, đem lại niềm tin cho người tiêu dùng trong nước và quốc tế. Thành phố cũng đặc biệt quan tâm đến việc thúc đẩy tìm kiếm thị trường đầu ra cho sản phẩm OCOP thông qua nhiều sự kiện kết nối giao thương, các điểm giới thiệu và các điểm quảng bá sản phẩm.