Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Ngành Y tế Hà Nội đổi mới hình thức tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
21/06/2021 13:06
(HanoiTV) - Thời gian qua, cùng với các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, đội ngũ cán bộ, nhân viên bộ phận truyền thông của Sở Y tế Hà Nội đã đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, góp phần cùng thành phố và cả nước kiểm soát tốt dịch Covid-19.