Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: [email protected]

Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XIII
04/10/2022 21:00
(HanoiTV) - Ngày 4/10, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bước vào ngày làm việc thứ hai.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu trong ngày họp thứ nhất. 

Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường, thảo luận về Đề án tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Bộ Chính trị điều hành thảo luận.

Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, thảo luận về Đề án tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị./.

PV/HANOITV

Từ khóa: Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIIINgày làm việc thứ hai