Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Tuyên truyền đến cử tri trẻ lần đầu tham gia bầu cử
20/04/2021 08:56
(HanoiTV) - Những thông tin về quyền và nghĩa vụ của công dân trong ngày bầu cử đã được tuyên truyền bằng nhiều hình thức trực quan sinh động, tuyên truyền trực tiếp đã giúp cử tri trẻ lần đầu tham gia bầu cử hiểu hơn về trách nhiệm của mình với cuộc bầu cử.