Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện
04/04/2021 19:25
(HanoiTV) - Nhiều năm nay, ngày 7/4 hàng năm đã trở thành dịp để tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa cao đẹp của việc hiến máu cứu người. Đây cũng là dịp khuyến khích đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hiến máu tình nguyện.