Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: [email protected]

Nghĩa tình đồng đội trong ngày thương binh liệt sĩ
04/08/2022 08:14
Các hội viên cựu chiến binh xã Võng Xuyên huyện Phúc Thọ đã tham gia ủng hộ các phong trào thiện nguyện, có rất nhiều gương CCB điển hình tiên tiến trong phong trào đền ơn đáp nghĩa.